Υπηρεσίες

Εκκενώσεις Λυμάτων


Αποφράξεις Αγωγών (Όμβριων και Αποχετευτικών)


Χημικές Τουαλέτες


• Πλύσιμο Φωτοβολταικών


• Καθαρισμός Αντλιοστασίων Λυμάτων


• Καθαρισμός Δεξαμενών Νερού Ύδρευσης/Άρδευσης


• Άντληση Υδάτων


• Συντήρηση Αγωγών


• Απολυμάνσεις


• Ενοικιάσεις Κάδων